Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy, prowadzony pod www.traktor.com.pl (dalej
zwaną Witryną) przez Firmę O.K. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Leszka Czarnego 8, (dalej zwanego Sklepem
Internetowym).


Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co
najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w
szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Sklep internetowy dokłada wszelkich
starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych
podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje
wszelkie niezbędne działania.


Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Firma O.K. Wojciech Początek w
Rzeszowie 35-615 przy ulicy Leszka Czarnego 8
.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w
plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez
sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z
korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy
pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą
zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania
przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co
przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.


Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
cookies sesyjne – tymczasowe pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do momentu jego
wylogowania się ze sklepu, opuszczenia naszej strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
cookies trwałe – stałe pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w cookies lub
do czasu usunięcia ich przez użytkownika.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki
cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy
skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo
korzystacie.


Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez
administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w
logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę
Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny
oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki).
Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana
została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony,
rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu
użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz
innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
nazwisko i imię,
adres zamieszkania,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach
Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla
realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie
chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o
korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@traktor.com.pl, numeru telefonu (17) 85 85 858.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu".


Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.traktor.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy
sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez
dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury
VAT.


Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do Newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie
wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Firmy O.K. Zgoda może być cofnięta w
każdym czasie.


Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących
podmiotów: Fedex, SUUS, Jas-FBG, DPD, InPost (Paczkomaty), Dotpay, PayByNet . W takich
przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do
następujących podmiotów : Freshmail w celu wysyłki Newslettera z informacjami o nowościach i
promocjach w naszym sklepie. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę,
prosimy o przesłanie takiej informacji na adres info@traktor.com.pl.


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki


Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku
wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo
zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i
nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do
Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia
korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania
z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po
zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub
wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@traktor.com.pl.
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak
również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania
błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym
celu o kontakt pod adresem: info@traktor.com.pl.


Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy.
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep
internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod
adresem: info@traktor.com.pl.