WOM Wałki Odbioru Mocy, TYP B-rurowe, TYP A-frezowe